да на доброто здраве
Healthy Life е компания, която приема здравето на хората за свой приоритет

Ние от Healthy life гарантираме високо качество на всички продукти, като в същото време предлагаме ефективност на всяка една съставка. Не на последно място, за да може да достигнем по-голяма част от населението, всички продукти се предлагат на достъпна цена в цялата фармацевтична мрежа. От здравето по-ценно няма, ето защо Healthy Life си партнира с едни от най-добрите лекари в страната при разработването на нашите продукти. Така, заедно работим за по- доброто здраве на хората.

История

Healthy Life стартира през декември 2010 г. като изцяло притежавано дъщерно дружество от UniComs AG Group, Швейцария

ЦЕННОСТИ НА КОМПАНИЯТА:

държи на коректните бизнес отношения

Healthy Life се отнася коректно, с уважение и доверие, както към своите основни партньори, така и към всички останали заинтересовани страни и очаква същото в замяна.

социално ориентирана

Healthy Life е компания, отворена за сътрудничество; действаща с грижа към нуждите на своите крайни клиенти, служители и обществото като цяло.

подкрепя здравословния начин на живот

Healthy Life насърчава своите потребители да спазват здравословна диета в съчетание с полезните за тях хранителни добавки.