БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА OT 28,99 лв.

Търсене
Безплатна доставка при поръчка над 49.99 лв.

Статии от категория Други

Общи условия и правила за участие в анкетно проучване и възможност за участие в томбола за спечелване на награда

I. Механизъм на играта Публикуване на анкетно проучване (наричано по-нататък за краткост „Анкета“) с възможност за участие в томбола за спечелване на награда (томболата наричана по-нататък за краткост „Игра“). Анкетата и Играта ще бъдат извършени чрез използване на SurveyMonkey.com, а връзката към тях ще бъде рекламирана към пълнолетни лица във Facebook от страницата на „Юникомс Швейцария ГмбХ – клон София“ КЧТ. Източници на Анкетата и на Играта: surveymonkey.com facebook.com/unicoms В Анкетата ще се съдържат редица въпроси, разпределени в секции, чието съдържание ще бъде динамично генерирано, в зависимост от предоставяните отговори. Без значение от това какви отговори са били избирани в хода на Анкетата, след приключването ѝ и след изпращане на отговорите, се зарежда екран, със следното съществено съдържание: „Благодарим Ви, че участвахте в нашата анкета. Ако желаете да участвате в томбола за хранителни добавки на стойност 50 лв, моля въведете Ваш телефонен номер на следващия екран. * Не, не желая да участвам Да, желая да участвам и съм съгласен с условията.“ За да се включи в Играта, участникът следва да избере втората от посочените по-горе опции. След това той въвежда валиден телефонен номер за контакт с него, в случай че е избран за печеливш след края на Играта. Награда: 1 бр. (един брой) награда, включваща хранителни добавки, разпространявани от „Юникомс Швейцария ГмбХ – клон София“ КЧТ, на пазарна стойност до 50 лв с ДДС. II. Общи условия на играта Организатор и цел на промоционалната кампания 1. Организатор на Анкетата и Играта е „Юникомс Швейцария ГмбХ – клон София КЧТ, с ЕИК: 204642513, с адрес: гр. София, бул. „България“ № 118, представлявано от Дамян Дамянов – представител (наричано по-нататък за краткост „Организатор“). 2. Анкетата и Играта се извършват в съответствие с настоящите общи условия и правила за участие в анкетно проучване и възможност за участие в томбола за спечелване на награда (наричани по-нататък за краткост „ОУ“). 3. Играта се организира и провежда със следната цел: проучване на потребителското отношение към хранителни добавки, разпространявани от Организатора. Награда в Играта 4. В Играта ще бъде предоставена и разпределена на случаен принцип следната награда, наричана по-нататък в настоящите ОУ „Награда“: 1 бр. (един брой) награда, включваща хранителни добавки, разпространявани от Организатора, на пазарна стойност до 50 лв с ДДС. Място и време на провеждане на Анкетата и Играта 5. Периодът, през който се провеждат Анкетата и Играта е от 13.02.2021 г. до 28.02.2021 г., включително. 6. Анкетата и Играта се организират и провеждат на територията на Република България. 7. Участниците в Играта попълват Анкетата, като независимо от техните отговори, във всички случаи, имат възможността да се включат в Играта, като след изпращане на отговорите, се зарежда екран, със следното съществено съдържание: „Благодарим Ви, че участвахте в нашата анкета. Ако желаете да участвате в томбола за хранителни добавки на стойност 50 лв, моля въведете Ваш телефонен номер на следващия екран. * Не, не желая да участвам Да, желая да участвам и съм съгласен с условията.“ За да се включи в Играта, участникът следва да избере втората от посочените по-горе опции. След това той въвежда валиден телефонен номер за контакт с него, в случай че е избран за печеливш след края на Играта. Право и условия за участие 8. Участник в Играта е всяко дееспособно физическо лице (което е пълнолетно и не е поставено под запрещение), отговарящо на условията за участие, което посочи валиден телефонен номер за контакт с него в съответното поле при изпращане на отговорите от Анкетата, наричано по-нататък за краткост в настоящите ОУ. 9. С изпращане на телефонен номер към Анкетата участникът приема безусловно настоящите ОУ, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя своите данни. 10. Участията в Анкетата и в Играта са безплатни и не са обвързани с покупка. 11. Нямат право на участие за Наградата настоящи служители на Организатора, както и членове на техните семейства. 12. Едно и също физическо лице не може да участва в Анкетата и в Играта повече от веднъж. 13. Наградата се разпределя чрез жребий на случаен принцип. Тегленето ще бъде извършено на 01.03.2021 г. На посочената дата, на случаен принцип се определя 1 бр. (един брой) печеливш участник („Печеливш“) и 1 бр. (един брой) резервен печеливш участник („Резервен печеливш“). Лични данни и други данни – обработка, технически и организационни мерки за защита 14. След попълване на Анкетата Участникът изпраща своите отговори на поставените въпроси. Те се записват в база данни. Файлът, съдържащ отговорите на Анкетата, е заключен с парола, с която разполага 1 (един) служител, определен от Организатора. 15. В базата данни с отговори от Анкетата се съдържа единствено анонимна информация, която не е свързана с идентифициран или подлежащ на идентифициране Участник, като данните с отговорите на Участника се събират, обработват и съхраняват по такъв начин, че да не може да се идентифицира конкретен Участник. 16. Участник, попълнил Анкетата, който е изразил желание да се включи в Играта, предоставя на този етап единствено валиден телефонен номер. Този телефонен номер се обработва от Организатора единствено за следните цели: 16.1. определяне на Печеливш и Резервен печеливш в Играта, при спазване на правилата за псевдонимизиране, посочени в настоящите правила; 16.2. установяване на контакт с определения за Печеливш, съответно – Резервен печеливш; 16.3. посочване и предоставяне на доставчик на куриерски услуги – в частта относно данните за контакт с участника, при изпращане на документи във връзка със спечелване на наградата и получаване на наградата от съответен доставчик на куриерски услуги. 17. Предоставените от участниците телефонни номера се записват в база данни, различна от базата данни, съдържаща отговорите на Анкетата. Файлът, съдържащ телефонните номера, наричан по-нататък за краткост „Файл с телефони“, е заключен с парола, с която разполага 1 (един) служител, определен от Организатора. Този служител е различен от служителя, който разполага с паролата за достъп до файла с отговорите от Анкетата. 18. Телефонните номера се псевдонимизират във Файла с телефоните по следния ред: 18.1. служителят с достъп до Файла с телефоните, предоставени от участниците, не достъпва Файла с телефоните до изтичане на срока, през който участници могат да се регистрират за участие в Играта; 18.2. този служител посещава следния сайт: www.random.org, като: 18.2.1. в началната страница на сайта, в

Защо консултацията с лекар преди приема на хранителни добавки е важна?

healthy life

  В ежедневието на всеки човек се случва да изпита дискомфорт под някаква форма, но това не винаги означава, че има сериозен повод за притеснение. В такива случаи, много преди да започне самодиагностицирането и решението на проблема с помощта на лекарство или хранителна добавка, най–разумното действие, което може да се предприеме е консултация с професионално медицинско лице. Дори приема на витамини в неправилни количества може да бъде рисково за здравето, ето защо е важно да бъдем отговорни и да подходим внимателно към него. Кога е нужно да се консултираме с лекар?  За да функционира правилно, нашето тяло се нуждае от различни видове храна, която да преобразува в енергия и да използва за различни свои функции. Когато, поради една или друга причина, нашата диета не включва определена хранителна група, ние  реагираме на този дефицит по различен начин. Ако реакцията е по–остра, ние усещаме тази липса почти веднага. Тогава, най–правилното решение за нашето здраве, е консултацията с лекар. Като такъв, той би назначил необходимите изследвания, които да установят източника на болка или дискомфорт.     Какво трябва да знаем преди покупка на хранителни добавки?  Хранителните добавки са част от ежедневието на повечето хората в 21 век. Фактори като стрес, недоспиване, физическо натоварване, фоновия шум и др. винаги дават отражение върху здравословното ни състояние. Различните етапи в развитието на нашето тяло, бременността и напредването на възрастта са периоди от живота ни, които изискват промени в досегашния ни хранителен режим.  За да се запази балансът в нашето тяло, ни се налага да си набавим тези активни вещества под формата на добавки. Но не трябва да забравяме, че те не са нито лекарства, нито могат да заместят разнообразната храна. Те просто ни помагат да регулираме диетата си, като допълват това което ни липсва в дадения период.    Има ли рискове прекомерната употреба на хранителни добавки?  Преди консумацията на каквато и да била хранителна добавка, винаги трябва да се запитаме не само за ползите от нейната консумация, а и за възможните вреди, които тя може донесе на нашето здравословно състояние.  Често, при приема на хранителни добавки, биха могли да се проявят проблеми, като надхвърляне на препоръчителната дневна доза или прием за по-продължителен период от време от препоръчания.  За пример можем да дадем антиоксидантните хранителни добавки, съдържащи витамин C и Е, които могат да намалят ефективността  на някои лекарства, необходими за лечение на онкозаболявания.   Онлайн консултация с лекар   Новите технологии в здравния сектор променят начина, по който се гледа в момента на медицината. Според проучвания, около 80 % от възникналите проблеми, свързани с нашето здраве, могат да бъдат разрешени дистанционно. Възможността за записване на час онлайн и дистанционен преглед,  ни спестяват както време прекарано в болницата, така и риска от контакт със заразни хора.  Друго предимство е, че можем да се свържем с лично избран от нас лекар, без значение къде в света се намира той.    С какъв лекар е нужно да се посъветваме?  Не всеки лекар е запознат с ефективността и прилагането на хранителни добавки и тук на „помощ“ идва диетологът. Диетологът е онзи лекар, който след специализирана консултация и провеждане на необходимите изследвания, ще изготви индивидуална диета. Той ще обърне внимание на балансираното здравословно хранене и ще създаде хранителен режим, изцяло съобразен с нуждите на организма за енергия.  Кои са съставките, които ще ви помогнат, за да се справите със стреса, четете тук.     

количка
  • No products in the cart.